Vores ydelser


Danmarks virksomheder står for omtrent en tredjedel af Danmarks samlede energiforbrug og besparelsespotentialet er intet mindre end enormt. Hos Nordjysk Energiprojektering tilbyder vi energirådgivning til virksomheder i hele landet, uanset størrelse og type. Ønsker du hjælp til at få styr på forbruget eller har du allerede en idé til et besparende projekt? Vi kan tage styringen på dit projekt fra start til slut, rådgive dig i delprocesser eller blot assistere med ansøgning om energitilskud til dit projekt. Vi løser opgaver i hele landet og har en stor projektportefølje som erfaringsgrundlag.

Energirådgivning

Vi tilbyder professionel energirådgivning til danske virksomheder og til private. Vi er eksperter i at identificere de mest oplagte tiltag der medfører den korteste tilbagebetalingstid.

Ansøgning om energitilskud

Energieffektivitet og vedvarende energi er emner med høj politisk prioritet. Projekter hvor virksomheder sparer på energien eller konverterer til noget vedvarende (f.eks. fra olie til biomasse) er støtteberettigede for netop at fremme denne udvikling. Lad os udarbejde et tilskudsoverslag og hjælpe din virksomhed med ansøgningen.

Projektledelse

Lad os tage styringen på dit energiprojekt. Vi tilbyder totalløsninger hvor vi i tæt dialog med dig sørger for alt fra tilbudsindhentning over ansøgning om energitilskud til færdig implementering.

Vores rolle i dit energiprojekt

Ønsker du at involvere Nordjysk Energiprojektering i dit projekt er det vigtigt at dette sker allerede i projektets planlægningsfase, for at sikre dig et eventuelt tilsagn om energitilskud inden projektet påbegyndes. Fælles for alle tilskud til energiprojekter er nemlig, at man skal have tilsagn om tilskud inden man påbegynder projektet. Der gives altså ikke tilskud med tilbagevirkende kraft.

En typisk sag vil udspille sig på følgende måde:

  • Screening og samarbejdsaftale. Vi kan lynhurtigt fortælle dig om der er mulighed for energitilskud til dit projekt eller ej. Måske er det potentielle tilskud så lille, at det ikke er værd for dig at bruge tid på at søge. Hvis screeningen derimod viser at sagen er værd at forfølge og du ønsker at benytte dig af Nordjysk Energiprojekterings ydelser, så vil vi tilsende dig en skriftlig aftale der danner rammen om vores samarbejde.
  • Eventuelt forarbejde. F.eks. målearbejde og/eller forundersøgelser.
  • Sagsbehandling. Udarbejdelse af nødvendigt ansøgningsmateriale, teknisk dokumentation og anden sagsbehandling. Vi formidler al kontakt til de rette myndigheder på dine vegne, så sagsbehandlingen går så let og så hurtigt som muligt.
  • Tilsagn. Tilsagn om tilskud. Projektet kan påbegyndes.
  • Udbetaling. Når projektet er afsluttet og alle udgifter er afholdt udbetales tilskuddet fra den pågældende myndighed direkte til dig.

Bliv kontaktet af en konsulent

Har du en idé til et interessant energiprojekt og kunne du tænke dig at høre om dine muligheder for at få tilskud til projektet, så kontakt os.